ساری آگهی

اقتصاد

های تولز لقمانی

هلدینگ هایتولز لقمانی از پیشکسوتان صنف بازار ابزار و یراق آلات و لوازم بهداشتی ساختمانی ایران و با پیشینه معتبر و درخشان پنجاه ساله و همچنین نیروهای متخصص فعالیت خود را از سال ۱۳47 در زمینه ابزار و یراق آلات آغاز کرده و در سال ۱۳97 فروشگاه جدید خود را در مجتمعی عظیم واقع در […]